torsdag 6. september 2007

info om Mali

mali ligger i vest-afrika, på grensen mellom ørken og savanne.

klimaet er varmt å tørt. ørkensprednig, nedhogging av trær og overbeitning har fjernet det naturligge grunnlaget for vegetasjon. vi hører ofte om sult, tørke, hungersnød og fattigdom i mali. men landet har også en rik kultur.

flateinnhold: 1 240 192 km2

folketall: 10,5 millioner, øker årlig med 3%. det finnes 33 forskjellige etniske grupper i mali, de to største er bambarafolket og malinkèene.

historie: Mali har gjennom tidene vært et kulturelt knutepunkt i vest-afrika. lande har rike tradisjoner innen håndverk, og vi finner vakre håndvevde tepper, keramikk, skinnarbeid, smisjernkunst og trekjæring. området var fransk koloni fraslutten av 1800-tallet, under navnet fransk sudan. i 1960 ble landet selvstendig og uavhengig, og tok tilbake sitt gamle navn mali, som betyr flodhest.

styreform: Republikk

hovedstad: Bamako

spåk: fransk er offisielt språk.

av de mest utbredte afrikanske språk er:

bamara, malinkè, kasonkè, fulani, soninkè, songhai, tuareg, peul.

lese og skrivekyndighet: 38% (1999)

religion: ca, 90% muslimer, ca.9% animister, ca.1%kristne.
til tross for flere hundre år med islamsk innflytelse, er animismen levende også der hvor man offisielt betrakter seg som mislumer.

Normisjon i Mali: Arbeidet startet i 1981, og en evangelisk luthersk kirke, EELOM, ble dannet i 1992. Misjonen og kirken har et nært samarbeid om bibelskole og lederopplæring. Normisjon arbeider blant flere folkeslag i Mali: kassonkéer, fulanere og bambara-talende grupper. Et arbeid blant malinkéene ble startet i 2001. De første kristne er allerede blitt døpt.

Arbeidsområder: evangeliserende og menighetsbyggende arbeid, kvinnerelaterte prosjekter, språkarbeid, alfabetisering, bibeloversettelse, diakonalt arbeid, bibelskole, storbymisjon i Bamako, landsbyutviklingsprosjekt.


Ingen kommentarer: